Promocja online ważna w dniu 01.07.2019 - 31.07.2019 w ramach dostępnego zasobu magazynu,
niekumulowana z innymi promocjami, na wybranych produktach.
Nie kumuluje się z ofertami dla profesjonalistów posiadających karty PRO. Ref. 11601 - 11614.