Oferta ważna online od 01.08.2020 do 31.08.2020, w ramach dostępnych zapasów.
Oferty nie można łączyć z innymi ofertami i promocjami.
Ref. 12101 - 12112.